Sanny Uitentuis

Al geruime tijd werk ik als GZ-psycholoog. Ik heb ervaring in verschillende settingen waaronder in de specialistische GGZ als wel in het bedrijfsleven met het geven van trainingen en behandelingen. Mijn voorkeur ligt bij het kortdurend behandelen zoals dat gebeurt in de BGGZ (Basis Geestelijke Gezondheids Zorg) dan wel kortdurende trajecten in het kaders van re-integratie. Het werken in een eigen praktijk geeft mij de vrijheid om naar eigen inzichten zo optimaal mogelijk te kunnen aansluiten bij de hulpvraag van cliënt.

Werkwijze

Bij een eerste gesprek brengen we samen in kaart wat er speelt en wat de hulp-of coachingsvraag is. Vervolgens bespreken we samen een plan van aanpak en wat het doel van de gesprekken wordt. In een enkel geval ben je bij mij niet op de goede plek en is het verstandiger om door te verwijzen of terug te verwijzen naar de bedrijfsarts of huisarts.