Over Sanny Uitentuis

Al geruime tijd werk ik als (GZ)-psycholoog. Ik heb ervaring in verschillende settingen waaronder in de specialistische GGZ als wel in het bedrijfsleven met het geven van trainingen en behandelingen. Mijn voorkeur ligt bij het kortdurend behandelen zoals dat gebeurt in de BGGZ (Basis Geestelijke Gezondheids Zorg) dan wel kortdurende trajecten in het kader van re-integratie. Het werken in een eigen praktijk geeft mij de vrijheid om naar eigen inzichten zo optimaal mogelijk te kunnen aansluiten bij de hulpvraag van cliënt. 

Het werken vanuit ACT (Acceptance and Commitment Therapy), Compassiegerichte therapie en Mindfulness, oplossingsgerichte therapie past het beste bij mij. Hierin ben ik ook uitgebreid geschoold. Uiteraard werk ik gedragstherapeutisch wanneer de situatie daarom vraagt.

In grote lijn werk ik pragmatisch en eclectisch. Het belangrijkste vind ik het om goed contact met je te maken en aan te sluiten bij wat er nodig is in het hier-en-nu. Uit onderzoek is bekend dat technieken een ondergeschikte rol spelen in de effectiviteit van behandelingen en de kwaliteit van het contact de grootste bijdrage vormt. Dit staat dan ook centraal in mijn werkwijze.

Ik haal inspiratie uit regelmatig bijscholen, contact met collega’s en boeken over psychologie, therapie en spiritualiteit. Ik werk op het snijvlak van regulier en alternatief en ben in beide werelden goed thuis. In 2019 heb ik een opleiding familieopstellingen afgerond waarvan onderdelen in individuele therapie ook heel goed toepasbaar zijn.

Momenteel school ik me met veel plezier in de drijfveren zoals die bij Spiral Dynamics en in de waardengerichte theorie van Graves zijn beschreven.  Dit instrument is goed geschikt om via een korte test een drijfveren profiel te genereren. Een mooi kleurendiagram vormt een visuele weergave van de dominante drijfveren binnen een persoon en de krachten en kwetsbaarheden in het functioneren. Wanneer een partner of teamgenoot ook een waardengericht profiel heeft is snel duidelijk waar harmonie gevonden wordt dan wel mogelijke conflictgrond Dit biedt daarmee concrete inzichten voor aanvullend denken en gedrag.

Ik heb een gezin met drie opgroeiende kinderen en houd van wandelen met de hond, (samen) mediteren, kunst en creatief bezig zijn.