Werkwijze

Bij een eerste gesprek brengen we samen in kaart wat er speelt en wat de hulp-of coachingsvraag is. Vervolgens bespreken we samen een plan van aanpak en wat het doel van de gesprekken wordt. In een enkel geval ben je bij mij niet op de goede plek en is het verstandiger om terug te verwijzen naar de bedrijfsarts dan wel huisarts.

Wanneer je door de bedrijfsarts bent verwezen worden de kosten vergoed door de werkgever. Na het kennismakingsgesprek waarin we samen kijken of ik iets voor je kan betekenen stuur ik een offerte naar werkgever. Wanneer deze akkoord is bevonden kunnen we met het begeleidingstraject starten. Een traject kan zowel curatief (als je psychische klachten hebt en er uitval van werk is of dreigt) dan wel preventief (om uitval te voorkomen) ingezet worden.

Om voor vergoeding in de BGGZ via de verzekeraar in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Over het algemeen werk ik kortdurend. Het doel is altijd om zelf weer vooruit te kunnen.  Het (h)erkennen van de eigen kracht is daarin essentieel. Gemiddeld hebben de meeste mensen aan  zes tot acht gesprekken voldoende.  

Ik maak gebruik van een breed scala aan technieken en vaardigheden. Ik bied CGT (cognitieve gedragstherapie) en EMDR maar maak ook gebruik van mindfulness, familieopstellingen, ontspanningsoefeningen, focusing, Voice-Dialogue, Dijfverernprofiel, etc.

Belangrijk is dat je goed naar je gevoel luistert bij het eerste contact. Voor het slagen van begeleiding/behandeling dien je je voldoende op je gemak te voelen anders gaat het niet werken. Je wordt ook uitgenodigd om bij vragen, onduidelijkheden, onvrede dit bespreekbaar te maken.